REGULAMIN AKCJI TYGRYSKOWEJ „2+1”

I POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki przeprowadzenia Akcji Promocyjnej „2+1 –Kup 2 Tygryski i odbierz pyszny grrratis”.

2. Organizatorem akcji jest firma TBM z o.o. z siedzibą w Kunowie, ul. Kolejowa 7a, NIP: 6612372405, REGON: 363436236: zwany dalej „Organizatorem”.

3. Akcją Promocyjną objęte są wybrane sklepy.

4. Akcja Promocyjna rozpoczyna się z dniem ustalonym z Kierownikiem sklepu i trwa do wyczerpania gratisów.

5. Korzystając z Akcji Promocyjnej, Uczestnik akceptuje warunki i treść niniejszego Regulaminu, dzięki czemu spełnia warunki uczestnictwa.

 

II ZASADY AKCJI PROMOCYJNEJ

1. Promocja obejmuje Tygryski chrupki kukurydziane 250g i 100g oraz Tygryski pałeczki kukurydziane 60g.

2. Gratisem są Tygryski pałeczki kukurydziane 17g.

3. Zgodnie z zasadami promocji warunkiem otrzymania gratisu jest dokonanie zakupu 2 (lub wielokrotności liczby dwa) produktów objętych promocją.

4. Produkty można łączyć. Przykładowo, jeśli Uczestnik kupi dwie paczki Tygrysków pałeczek kukurydzianych 60g, produkty zostaną objęte promocją.

5. Przy zakupie produkt gratisowy wydany będzie przy kasie.

6. Można wybrać produkt gratisowy spośród 2 smaków (czekoladowego lub truskawkowego) jeśli taki wybór jest możliwy w sklepie.

 

III POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Prawa i obowiązki Organizatora i uczestników Akcji Promocyjnej określone są wyłącznie w niniejszym Regulaminie oraz we właściwych przepisach prawa.

2. W sprawach spornych dotyczących zasad Akcji Promocyjnej zostaną powołane osoby upoważnione do regulacji praw i zasad akcji, np. przedstawiciele firmy TBM z o.o.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w chwili rozpoczęcia Akcji Promocyjnej.